Skip to content
01/10/2011 / naturaxiz

Evolución histórica da concepción do universo


AS IDEAS MÍTICAS

As ideas míticas sobre as cousas son semellantes aos contos, poden ser moi fermosas e interesantes, pero non se poden crer ao pé da letra. Na antigüidade as ideas míticas eran a única explicación dos fenómenos da natureza, e estaban relacionadas coas relixións. A natureza era creación dos deuses e os deuses eran os causantes dos fenómenos naturais. A sabedoría e o coñecemento eran «revelación» dos deuses. Dubidar dos mitos ou propoñer ideas novas supoñía ofender aos deuses e poñer en perigo a organización da sociedade.

Aínda que na Grecia antiga xa se tiña superado esta etapa da historia do coñecemento, en Europa a concepción mítica da natureza mantívose ata o século XV, de man do dominio da igrexa católica en todos os aspectos da vida humana.

A seguinte ilustración, que pertence a un libro de astronomía francés do século XIX (Camille Flammarion: L’Atmosphere: Météorologie Populaire, París, 1888) pode dar unha idea de como era a concepción da Terra e do universo entre a maioría da xente durante a idade media europea.

Gravado_Flammarion_500

Exercicio: Describe a idea da Terra e do universo representada nesta imaxe.

Advertisements

Pages: 1 2 3 4 5 6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s